KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI  RAZRED SREDNJE ŠKOLE

SREDNJA ŠKOLA „IVO ANDRIĆ“
V I Š E G R A D
Broj : 01-02-385 od 30.05.2011. godine

Na osnovu člana 45 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“,  br. 74/08. i 106/09) i članova 1 i 14 Prailnika o upisu učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srpskoj  („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 37/09. i 37/10), zajedničkog konkursa Ministarstva prosvjete i kulture od maja 2011 godine, Srednja škola „Ivo Andrić“ u Višegradu  r a s p i s u j e:

K O N K U R S

ZA UPIS UČENIKA U PRVI  RAZRED SREDNJE ŠKOLE „IVO ANDRIĆ“ VIŠEGRAD U ŠKOLSKOJ  2011/2012. GODINI

PLAN UPISA

Redbr. PODRUČJE RADA ZANIMANJE Step. Br.odj. Br.učen
1 GIMNAZIJA OPŠTI SMJER IV 2 48
2 MAŠINSTVO I OBRADA METALA MAŠINSKI TEHNIČAR IV 1 24
3

EKONOMIJA PRAVO

I TRGOVINA

EKONOMSKI TEHNIČAR IV 1 24
4 UGOSTITELjSTVO I TURIZAM TURISTIČKI TEHNIČAR IV 1 24
KUVAR-KONOBAR III 1 12+12
SVEGA 6 144

I – UPIS  UČENIKA
USLOVI ZA UPIS
1. Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju  učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa.
2. Učenik koji se upisuje u školu za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama može imati drugu starosnu granicu za upis u prvi razred.
3. U školu za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama upisuje se učenik na osnovu rješenja komisije za ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanje, a koje donosi nadležna ustanova.
4. Rješenjem o utvrđivanju vrste i stepena ometenosti u razvoju učenika, u skladu sa vrstom i stepenom ometenosti u razvoju, predlaže se školovanje i profesionalno usmjeravanje učenika.
5. Kandidat sa posebnim potrebama ne podliježe kriterijumima bodovanja za upis.
6. Svi učenici sa teritorije Republike Srpske i Federacije BiH konkurišu pod jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu.
7. Učenici iz drugih država mogu da konkurišu i upisuju se pod istim uslovima  kao i učenici iz Republike Srpske i Federacije BiH, poslije nostrifikacije diplome ili dokaza da je zahtjev za nostrifikaciju diplome podnio Ministarstvu prosvjete i kulture.

II – MJERILA I  NAČIN IZBORA KANDIDATA
Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih po osnovu:
a) Opšteg uspjeha u osnovnoj školi,
b) Posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno u smjeru  gimnazije za koji kandidati konkurišu.

III – VREDNOVANJE USPJEHA
Vrednovanje opšteg uspjeha u osnovnoj školi iskazuje se srednjom prosječnom ocjenom uspjeha na kraju godine, pomnožen sa brojem bodova na sljedeći način:
– u VI razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva
– u VII razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva
– u VIII razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri
– u IX razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri.

Na osnovu opšteg uspjeha kandidat može da ostvari najviše 50 bodova.

Vrednovanje posebnog uspjeha u osnovnoj školi vrši se iz pet predmeta značajnih za struku, zanimanje, smjer i odsjek na sljedeći način:
– u VIII razredu prosječna (srednja) ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva,
– u IX razredu prosječna (srednja) ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva.

Po ovom osnovu kandidat može da ostvari najviše 20 bodova.
Po osnovu oba kriterijuma kandidat može osvojiti maksimalno 70 bodova.

Kandidat koji u prvom (junskom) upisnom roku ima manje od 60 bodova ne može se upisati u gimnaziju i stručnu tehničku školu u junskom upisnom roku.

U drugom (julskom) upisnom roku škola ponavlja postupak bodovanja i kandidat se može upisati u gimnaziju i stručnu tehničku školu ako ima i manje od 60 bodova.

IV – PREDMETI IZ OSMOG I DEVETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE KOJI SE POSEBNO  BODUJU ZA UPIS

GIMNAZIJA
– Srpski jezik, strani jezik, matematika, fizika i hemija

MAŠINSTVO I OBRADA METALA
– Srpski jezik, strani jezik, matematika, fizika i informatika

EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA
– Srpski jezik, strani jezik, matematika, istorija  i  geografija

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
– Srpski jezik, strani jezik, istorija, geografija i informatika

V – REDOSLIJED KANDIDATA
Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti u najviše  dva zanimanja u stručnim školama  ili  u gimnaziji. Kandidatima se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja ili smjera. Rangiranje  se vrši  prema uspjehu u oba zanimanja ili smjera.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na  osnovu:
a) Opšteg uspjeha u osnovnoj školi,
b) Uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru u gimnaziji.

Ako više kandidata ima jednak broj bodova, te im se ne može utvrditi redoslijed na rang – listi do broja predviđenog planom upisa, prednost imaju sljedeći kandidati ( po redoslijedu vrijednosti):
a) S većom prosječnom ocjenom iz pet predmeta koji se boduju za upis u određeno zanimanje, odnosno smjer gimnazije.
b) Koji imaju veću prosječnu ocjenu opšteg uspjeha u ŠESTOM, SEDMOM, OSMOM  I DEVETOM razredu osnovne škole,
v)  Koji su u OSMOM  I DEVETOM  razredu osnovne škole osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom takmičenju iz predmeta koji se boduju za upis,
g) Koji su nosioci posebne diplome iz predmeta od značaja za zanimanje u stručnim školama , odnosno smjer gimnazije u koju konkuriše,
d) koji su nosioci diplome „Vuk Stefanović Karadžić“.

VI – UPISNI ROKOVI
Upis učenika obavlja se u dva upisna roka:
1. – u junskom roku, od 13. do 23. juna 2011. godine i
2. – u julskom roku, od 01. do 12 jula 2011. godine.
1. JUNSKI UPISNI ROK
Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 13.06.2011 godine, a završava se u srijedu, 15.06.2011. godine za učenike koji imaju 60 i više bodova.
Rezultati upisa biće objavljeni  u petak, 17. 06. 2011. godine do 10 časova  na oglasnoj tabli škole.
Prijem dokumenata za upis učenika u srednje trogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 20.06.2011. godine, a završava se u utorak, 21.06.2011. godine.
Rezultati upisa objaviće se u četvrtak, 23.06.2011 godine do 10 časova na oglasnoj tabli škole.

2. JULSKI UPISNI ROK
Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole i srednje trogodišnje škole, u julskom upisnom roku  počinje  u petak, 01.07.2011.godine a završava se u utorak, 05.07.2011.godine.
Rezultati upisa objavljuju se u četvrtak 07.07.2011. godine do 10 časova na oglasnoj tabli škole.
U petak 08.07.2011.godine ponedeljak 11.07.2011.godine i utorak 12.07.2011.godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u škole, odnosno smjerove u gimnazijama, struke i zanimanja u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama gdje ima slobodnog mjesta.

VII – DOKUMENTA ZA UPIS
Učesnici konkursa podnose školi sljedeća dokumenta:
1. Prijava za upis (popunjava se prilikom prijavljivanja u školu),
2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno nostrifikovano svjedočanstvo ili potvrda o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Diplomu „Vuk Stefanović Karadžić“,
5. Diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje u srednjoj stručnoj školi, odnosno smjer  gimnazije,
6. Diplomu za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom  ili višem nivou takmičenja,
7. Adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuju na konkurs.

Višegrad, juni 2011 godine

Direktor
Đorđe Mršević, prof.

Kanye West Ellie Goulding Red Hot Chili Peppers Nirvana Pink Floyd The xx